Presedinte

  • Este ales de Congres pe o perioada de 4 ani, prin vot secret.
  • Reprezinta Federatia SANITAS in relatiile cu tertii.
  • Conduce si coordoneaza activitatea membrilor Biroului Operativ, lucrarile Biroului Executiv, ale Consiliului National, ale Conferintei Nationale si ale Congresului.
  • Convoaca Biroul Operativ si Biroul Executiv in sedintele de lucru si Consiliul National in sesiune ordinara si extraordinara.
  • Acorda mandat scris de conducere in absenta sa prim-vicepresedintelui, iar in absenta acestuia unui alt membru al Biroului Operativ si mandate de reprezentare oricarui membru al organelor de conducere colectiva ale Federatiei.
  • Reprezinta Federatia Sanitas pe plan intern si international.
  • Emite decizii pentru desfasurarea activitatii curente a Federatiei si indeplineste alte atributii incredintate de organele superioare de conducere.

Prim-vicepresedinte

  • Indeplineste atributiile Presedintelui in lipsa acestuia in baza mandatului scris acordat.
  • Coordoneaza activitatea vicepresedintilor si a secretarului general si indeplineste alte atributii stabilite de Biroul Executiv si Consiliul National.