Legislație

Asistență socială

Legea nr. 197 / 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
Legea nr. 292 / 2011 a asistenţei sociale

OUG nr. 124 / 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială