Legislație

Legislația muncii și salarizarea

HG nr. 23 / 2015 pentru acordarea tichetelor de masă
HG nr. 500 / 2011 pentru registrul general de evidență a salariaților

Codul Muncii
Legea nr. 202 /2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
Legea nr. 142 / 1998 privind acordarea tichetelor de masă
Legea-cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Ordinul MS nr. 547 / 2010 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază

OUG nr. 20 /2016 privind eliminarea inechităților salariale
OUG nr. 46 / 2017 privind voucherele de vacanță