Reglementări privind acordarea unor zile libere plătite în baza prevederilor din O.U.G. nr. 110/2021

Vezi mai jos sinteza principalelor prevederi ale ordonanței de urgență. https://legislatie.federatiasanitas.ro/wp-content/uploads/2021/10/Zile-libere-pandemie_sinteza.pdf

O.U.G. nr 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de...

Publicat în Monitorul Oficial nr. 945 din 4 octombrie 2021 https://legislatie.federatiasanitas.ro/wp-content/uploads/2021/10/OUG-libere-parinti.pdf

MEMORIUL Federației SANITAS

Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru...

Adresa SANITAS referitoare la SPORUL AFERENT CONDIȚIILOR DE MUNCĂ

în reglementarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare...

REVENDICĂRILE FEDERAȚIEI SANITAS

Depuse la Guvernul României în data de 4 octombrie 2021 https://legislatie.federatiasanitas.ro/wp-content/uploads/2021/10/adresa-663-din-4-oct.-2021.pdf

Facebook