UNI.ON – Consolidarea dialogului social prin dezvoltarea capacității organizaționale a sindicatelor de adaptare la noile provocări din piața muncii

ANUNȚ DESFĂȘURARE CURSURI PE PARCURSUL PROIECTULUI

Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA, în parteneriat cu F.S.L.I. PETROL-ENERGIE, Federația Sindicatelor GAZ-ROMÂNIA și Federația SANITAS România implementează în perioada 1 februarie 2024 – 31 ianuarie 2029, proiectul „UNI.ON – Consolidarea Dialogului Social prin dezvoltarea capacității organizaționale a sindicatelor de adaptare la noile provocări din piața muncii”

 Obiectivul general al proiectului este de a promova și consolida creșterea capacității organizaționale a instituțiilor pieței muncii, prin dezvoltarea Partenerilor Sociali, cu accent pe dezvoltarea capacității organizaționale proprii.

Atingerea obiectivului general al proiectului se va realiza și printr-un program de instruire și formare care se va desfășura pe tot parcursul celor 5 ani de implementare. Programul va include peste 600 de evenimente de formare: cursuri, seminarii, workshop-uri și ateliere sindicale, adresate unei plaje largi de persoane, de la tineri aflați în ani terminali de liceu sau facultate, până la membri experimentați ai structurilor sindicale.

Vom desfășura o ACADEMIE A DIALOGULUI SOCIAL care, în cei 5 ani de proiect va forma un nucleu de specialiști în dialog social care vor constitui task-force-uri regionale pentru îmbunătățirea calității expertizei partenerilor sociali reprezentativi de a furniza servicii de calitate membrilor săi, precum și pt a îmbunătăți implicarea efectivă a acestora în dialogul social.

Vom organiza peste 200 de ateliere sindicale în cadrul cărora vom crea oportunități pentru schimbul de informații între partenerii sociali la nivel național și inter-sectorial sau regional, în scopul creșterii calității reprezentării acestora.

Urmărim diseminarea informațiilor și creșterea interesului tinerilor GenZ în problematica sindicala, prin organizarea a peste 200 de evenimente interactive de informare și instruire, precum și dezvoltarea cunoștințelor și abilităților tinerilor membri de sindicat, prin cursuri ce le oferă o perspectivă modernă și ancorată în valorile europene, asupra activității sindicale.

Pentru dezvoltarea abilităților necesare conducerii unor negocieri colective eficiente și eficace, am dezvoltat sesiuni de formare pentru pregătirea partenerilor sociali, sesiuni care includ peste 50 de sesiuni de curs, cu tematici precum:

“Consolidarea și dezvoltarea echipelor”, „Planificare Strategică Sindicală” „Tehnici de Negociere”, „Comunicare și influență. Analiza tranzacțională”, „Gestionarea situațiilor de criză cu risc de conflict de muncă”.

De asemenea derulăm 20 de activități de formare pe teme relevante pentru consolidarea expertizei partenerilor sociali în acord cu tematicile europene și naționale cu care se operează în contextul SE și PEDS (Pilonul European al Drepturilor Sociale), precum și workshop-uri în care evaluăm anual starea dialogului social în diferite sectoare de negociere și la nivel național.

ANUAL vom derula peste 100 de activități de formare dintre cele menționate mai sus, adresate unui public țintă ce cuprinde membri/specialiști persoane fizice angajați sau membri ai unei organizații sindicale parte a CNSLR FRĂȚIA sau a partenerilor de proiect. Din structura grupului – țintă, minimum 100 vor fi tineri și minimum 20% vor fi femei. Selecția persoanelor ce vor participa la activități va respecta principiile egalității de șanse, a nediscriminării și prevenirii oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, prin accesul egal la toate activitățile programului.

Detaliile și datele de desfășurare ale cursurilor, atelierelor și/sau workshop-urilor, tematicile de curs, numărul de locuri precum și modalitățile de înscriere vor fi anunțate în timp util, pentru a permite celor interesați să participe.

Ținem aproape! Urmăriți-ne pe site și pe rețelele de socializare!

COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCEPERE PROIECT