Proiectul – Sindicatele pentru o redresare echitabilă: consolidarea rolului sindicatelor în atenuarea impactului crizei Covid-19

Comunicat de presă – conferința de deschidere a proiectului

Pe data de 23 februarie 2022, , începând cu ora 10.30, C.N.S.L.R. – FRĂȚIA organizeză Conferinţa de deschidere a proiectului Sindicatele pentru o redresare echitabilă: Consolidarea rolului sindicatelor în atenuarea impactului crizei COVID-19 (ETUC Project 2021-11) ,care se va desfăşura în format on-line.

Conferința va reuni, pe lângă reprezentanti ai  instituţilor implicate în dialogul social din România, reprezentanți ai autorităților publice şi ai organizațiilor sindicale afiliate la CNSLR- FRATIA, și are drept scop  prezentarea  activităţilor proiectului dar şi abordarea unor teme referitoare la  rolul şi importanţa dialogului social în procesul de implementare al Planului National de Redresare şi Rezilienţă, teme de o importanţă  deosebită în special în aceasta perioadă de redresare post COVID 19.

Proiectul este finanţat subsecvent,  în cascadă, de Confederaţia Europeană a Sindicatelor, care este titularul cererii de finantare aprobată de Comisia Europenă în cadrul Acordului de grant CE – N° VS/2021/0214, prin care  își propune să sprijine consolidarea capacităților organizațiilor sindicale prin dezvoltarea competențelor profesionale specifice dialogului social și implicarea în procesul de luare a deciziilor, a liderilor și personalului organizațiilor afiliate, în vederea armonizării intereselor în beneficiul comun.

Descrierea si evoluţia activităţilor proiectului,  materialele aferente acţiunilor precum şi rezultatele implementării le puteti urmări în secţiunea specială dedicată acestui proiect, pe site-ul Confederaţiei.

Descrierea proiectului

Proiectul a fost aprobat în cadrul apelului de propuneri   lansat de Confederaţia Europeană a Sindicatelor,  în contextul unui proiect finanțat de Comisia Europeană,  cu tema „SINDICATELE PENTRU O REDRESARE JUSTĂ: Consolidarea rolului sindicatelor în atenuarea impactului crizei COVID-19”. Proiectul este finanţat subsecvent,  în cascadă de Confederaţia Europeană a Sindicatelor, care este titularul cererii de finantare .

Obiective:

– Crearea unei rețele naționale de lideri și personal executiv în cadrul confederației noastre, care să reprezinte, să intervină activ și competent în structurile de dialog social și în procesul decizional la nivel local, regional, național și european.
– Acest proiect va fi implementat în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, dezvoltând abilități și competențe practice ale liderilor și personalului executiv al structurilor CNSLR-FRATIA (uniuni teritoriale) în reprezentarea intereselor acestora, în intervenția profesională în dialogul social și luarea deciziilor pe diferite niveluri ierarhice.
– Facilitarea tranzitiei către sindicalismul digital

Obiective specifice:

1. Conștientizarea necesității unui dialog social real și constructiv și negociere colectivă pentru îmbunătățirea intervenției sindicatelor în procesul decizional, în vederea armonizării intereselor în beneficiul comun, mai ales în această perioadă cu cele mai dificile provocări de până acum, determinat de criza Covid 19.
2. Cunoașterea instituțiilor europene a procesului decizional și a mecanismelor de consultare a partenerilor sociali și a celorlalți actori la nivel european
3. Promovarea inițiativelor comune pentru incluziune socială; expertiza beneficiarilor de a face analize comparative si de a propune solutii, de a sustine prin argumente propunerile, abilitati pentru un dialog constructiv si realist.
4. Dobândirea de competențe privind mecanismele și intervenția în consultările publice, a modalităților de monitorizare a impactului produs în urma consultării publice, în special în Planul național de redresare și recuperare, dar și în contextul Conferinței Viitorul Europei.
5. Imbunatatirea competentelor pentru utilizarea instrumentelor digitale in vederea unei comunicari eficiente si rapide, a transparentizarii si implicarii in procesul decizional

Durata

Implementarea planului de lucru pentru consolidarea capacităților va dura 15 luni, în perioada  01 ianuarie 2022 – 31 martie 2023

Activitătile proiectului :

  • Formarea reprezentanților sindicali din structurile locale, care sunt implicați în dialogul social pentru a-și dezvolta capacități și abilități de participare activă la luarea deciziilor, la nivel local și național și abilități de comunicare și organizare de întâlniri la distanță (întâlniri online)

Această activitate de formare presupune:

  • a) – organizarea a 8 seminarii, a câte 3 zile , cu tema Dezvoltarea competententelor si abilitatilor pentru o participare activa la dialogul social si consolidarea capacitatii de negociere colectiva

Grup țintă: 160 de persoane la nivel național din toate cele 42 de organizații teritoriale ale CNSLR-FRATIA, care acoperă toate sectoarele de activitate în care confederația noastră are membri. (sănătate, educație, energie, chimie, transport, servicii sociale, administrație publică etc.)

Fiecare organizație teritorială a CNSLR-FRATIA va participa cu 3-4 reprezentanți care sunt implicați în structurile locale de dialog social. Echilibrul de gen și reprezentarea tinerilor vor fi respectate. (din fiecare organizație regională vor participa cel puțin o femeie și un tânăr).

Aceste seminarii vor fi organizate prin participare fizică ( în persoană), cu posibilitatea participării suplimentare online, pentru situații excepționale.

Locul de desfășurare va fi stabilit în colaborare cu liderii sindicali locali, oferind posibilitatea unui acces facil participanților din județele învecinate.

  • b) – organizarea a 2 workshop-uri care vor aborda problemele menționate în PNRR din perspectiva vulnerabilităților femeilor și tinerilor, și a modului în care sindicatele se pot implica și negocia pentru crearea/protecția locurilor de muncă, pentru învăţare/formare continuă, condiţii de muncă şi venituri decente.

Activitatea atelierelor se va desfășura online, ceea ce va permite participarea unui număr mare de persoane din categoriile menționate, astfel încât inițiativele sindicale să poată răspunde provocărilor actuale; durata acestor ateliere : 1,5 zile si grup țintă minim pentru fiecare atelier: 25 de participanți

Rezultatele așteptate ale acestor formari constau în:

– îmbunătățirea competențelor liderilor locali de a participa activ și profesional la dialogul social local în contextul implementării PNRR, prin familiarizarea acestora cu prevederile PNRR, care trebuie să acorde o atenție superioară protecției sociale, pentru o redresare echitabilă din punct de vedere social;

– dezvoltarea de noi competențe ale reprezentanților CNSLR-FRATIA, în utilizarea sistemelor de comunicare, pentru desfășurarea întâlnirilor și vizibilitatea organizației; va ajuta, de asemenea, la identificarea și recrutarea de noi potențiali membri


2). Operaționalizarea bazei de date SANITAS – proiect pilot pentru celelalte organizații și structuri ale CNSLR-FRATIA

Rezultatele așteptate ale acestui pachet de activități dedicat Federației Sanitas constau în:

– realizarea unui ghid care va fi la dispoziția structurilor județene SANITAS, care va ajuta reprezentanții locali să utilizeze platforma de comunicare și baza de date digitală;

– instruirea reprezentanților Sanitas din structurile teritoriale (cel puțin un activist sindical din fiecare structură județeană) în vederea utilizării platformei de comunicare existentă și completării/modificării/bazei de date a Federației. Aceștia vor fi instruiți cum să introducă și să șteargă date, să selecteze datele în funcție de nevoi, să facă anunțuri, comunicări, dar și să folosească funcționalitățile platformei).

Această activitate presupune organizarea:

  • Unui atelier pentru stabilirea și finalizarea suportului de curs și crearea unui ghid de utilizare pentru platforma de comunicare și instruire pentru completarea/actualizarea bazei de date, cu participarea formatorilor, experților și organizatorilor de la sediul Confederației; Durata atelierului – 3 zile; Format: în persoană

3 cursuri de formare pentru reprezentanții teritoriali; Grup țintă: 23 persoane/seminar, în total 69 persoane (minim 1 reprezentant din fiecare structură teritorială) pentru a utiliza baza de date digitală și aplicațiile aferente .

Durata fiecărui curs – 3 zile.

Formatul cursurilor: în persoană

2 ateliere de evaluare si corectare ; în cadrul acestor ateliere vor fi discutate dificultățile întâmpinate în utilizarea platformei digitale și a aplicațiilor aferente, efectele utilizării și nivelul de progress. Format: on-line.

Durata fiecărui atelier: 1 zi.

Grup țintă de ateliere: cei 69 de participanți instruiti

3). Promovarea activităților proiectului și diseminarea informațiilor și rezultatelor relevante

Această activitate presupune:

– Organizarea unei Conferințe inițiale, de deschidere- se va desfășura online, cu participarea a cel putin 40 de reprezentanți, din toată țara, din toate structurile și afiliații CNSLR- FRATIA

Prezentarea activitatilor proiectului, pe site-ul CNSLR-FRATIA, si a site-ului SANITAS, intr-o sectiune specială pentru acest proiect si pe social media

Conferința de închidere, în cadrul căreia vor fi prezentate rezultatele implementării planului de lucru

– Multiplicarea ghidului de utilizare a platformei

GHIDUL DIALOGULUI SOCIAL

PLIANT SANITAS

ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI

Seminarii SANITAS: Operaționalizarea platformei digitale de comunicare

Perioade de desfășurare: 4-6 aprilie 2022 (Sinaia, Hotel Rina – Sinaia); 11 – 13 aprilie 2022 (Sinaia, Hotel Rina – Sinaia) ; 8 – 10 mai 2022 (Predeal, Hotel Rozmarin)

Seminariile au avut ca temă operaționalizarea bazei de date a Federației Sanitas, ca proiect pilot pentru celelalte organizații și structuri ale CNSLR- FRĂȚIA.

Manual de utilizare al platformei Sanitas

Ghid referitor la aplicarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor destinat operatorilor

Prezentare RGPD – Cartografiere – Drepturi și sancțiuni

2. Două ateliere de evaluare si corectare

Atelierele s-au desfășurat în format on-line, în zilele de 13 și 14 martie 2023, în intervalul orar 13.00 – 16.30, coordonarea tehnică fiind asigurată de la sediul Federației SANITAS din str. Horațiu nr.13, sector 1, București. La cele două evenimente au participat reprezentanții teritoriali care operează baza de date digitală a federației și aplicațiile aferente, membrii din echipa de conducere a Federației SANITAS, experți din cadrul echipei de implementare a proiectului, experți IT.