309745: Parteneriat și dialog social consolidat pentru o piață a muncii în beneficiul angajaților din Sănătate și Asistență Socială

CONFERINȚA DE DESCHIDERE A PROIECTULUI

Luni, 8 aprilie 2024, s-a desfășurat conferința de deschidere a proiectului ”Parteneriat și dialog social consolidat pentru o piață a muncii în beneficiul angajaților din Sănătate și Asistență socială”, cofinanțat din Fondul Social European Plus (FSE+) prin Programul Operațional Educație și Ocupare 2021 – 2027, pe care îl derulează Federația SANITAS din România în parteneriat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

La conferință au participat 59 de persoane din 39 de organizații SANITAS, alături de membri ai conducerii executive a federației, membri ai Consiliului Național Sanitas, echipa de implementare a proiectului, alți invitați.

Obiectivul principal al proiectului este cel de a consolida capacitatea organizațională a celor doi parteneri sociali, de a crește rolul dialogului social în stabilirea și menținerea unui echilibru între lucrători și angajatori în relațiile de muncă și în proiectarea politicilor de ocupare a forței de muncă.

Pe parcursul celor doi ani (1 martie 2024 – 1 martie 2026) vor fi create instrumente de monitorizare a modului în care se negociază, se aplică și se respectă prevederile contractelor colective de muncă și vor fi puse la dispoziția organizațiilor sindicale și a membrilor acestora o serie de servicii dedicate: de informare și consiliere în domeniul dialogului social și al relațiilor de muncă, de asistență în procesul de negociere colectivă, de formare și de instruire. Totodată, se vor derula la nivel național campanii de informare și conștientizare a publicului cu privire la rolul și importanța dialogului social și a implicării partenerilor sociali în crearea și consolidarea unor mecanisme eficiente care să contribuie la dezvoltarea pieței muncii.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.481.718,02 lei, din care 76,4% (1.896.144,11 lei) reprezintă suma eligibilă nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană iar 18,13% este suma eligibilă nerambursabilă provenită din bugetul național; 5,47% (35.633.25 lei) reprezintă cofinanțarea cu care Partenerul contribuie la implementarea proiectului.


COMUNICAT DE PRESĂ

București, 27 martie 2024