Cercetare / Statistici

Piața forței de muncă

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE MAI PUŢINE ÎN TRIMESTRUL IV 2017

  •  În trimestrul IV 2017, rata locurilor de muncă vacante1 a fost de 1,13%, în scădere cu 0,09 puncte
    procentuale faţă de trimestrul precedent.
  • Numărul locurilor de muncă vacante a fost de 54,7 mii, în scădere cu 4,2 mii locuri de muncă
    vacante faţă de trimestrul anterior.
  • Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2016, rata locurilor de muncă vacante a scăzut cu 0,16
    puncte procentuale, iar numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 6,0 mii.

Rata şi numărul locurilor de muncă vacante
trimestrul IV 2014 ‐ trimestrul IV 2017


Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe activităţi ale economiei naţionale.

În trimestrul IV 2017, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s‐au înregistrat în administraţia publică şi alte activităţi de servicii (2,52% pentru fiecare în parte), urmate de sănătate şi asistenţă socială (2,40%). În industria prelucrătoare s‐a concentrat peste o pătrime din numărul total al locurilor de muncă vacante (14,6 mii locuri vacante), iar rata a luat valoarea de 1,23%. Sectorul bugetar a însumat peste 31% din numărul total al locurilor de muncă vacante. Astfel, 8,0 mii locuri vacante se regăsesc în sănătate şi asistenţă socială, 6,8 mii locuri vacante în administraţia publică, respectiv 2,4 mii locuri vacante în învăţământ. La polul opus, cele mai mici valori atât ale ratei cât şi ale numărului locurilor de muncă vacante s‐au regăsit în industria extractivă (0,16%, respectiv 0,1 mii locuri vacante).

Trimestrul IV 2017 comparativ cu perioadele precedente.

Prin comparaţie cu trimestrul precedent cele mai relevante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s‐au regăsit în tranzacţii imobiliare (‐0,34 puncte procentuale), urmate de cele de activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (‐0,26 puncte procentuale). În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante diminuări mai relevante s‐au observat în activităţile din industria prelucrătoare (‐2,4 mii locuri vacante), respectiv în cele de sănătate şi asistenţă socială (‐0,8 mii locuri vacante). La polul opus, cele mai semnificative creşteri atât ale ratei cât şi ale numărului locurilor de muncă vacante s‐au înregistrat în activităţile de informaţii şi comunicaţii (+0,31 puncte procentuale, respectiv +0,5 mii locuri vacante).


 

 

 

 

 


Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, cea mai semnificativă diminuare atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante s‐a înregistrat în administraţia publică (‐1,49 puncte procentuale, respectiv ‐3,7 mii locuri vacante), ca urmare a aplicării prevederilor legale în vigoare3, respectiv în sănătate şi asistenţă socială (‐0,64 puncte procentuale, respectiv ‐1,8 mii locuri vacante). La polul opus, cu cele mai relevante creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante s‐au regăsit activităţile de intermedieri financiare şi asigurări (+0,42 puncte procentuale), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+0,22 puncte procentuale), respectiv transport şi depozitare (+0,21 puncte procentuale). În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, creşteri mai importante s‐au evidenţiat în transport şi depozitare (+0,7 mii locuri vacante), intermedieri financiare şi asigurări (+0,4 mii locuri vacante) şi construcţii (+0,3 mii locuri vacante).

Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii.

În trimestrul IV 2017, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori atât prin intermediul ratei, cât şi a numărului locurilor de muncă vacante a fost pentru ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate ‐ grupa majoră 2 (1,46%, respectiv 15,3 mii locuri vacante), iar cele mai mici valori s‐au înregistrat pentru ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit ‐ grupa majoră 6 (0,60%, respectiv 0,1 mii locuri vacante), respectiv de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori ‐ grupa majoră 1 (0,72%, respectiv 2,4 mii locuri vacante). Trimestrul IV 2017 comparativ cu perioadele precedente. Comparativ cu trimestrul precedent cele mai relevante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s‐au înregistrat în ocupaţiile de muncitori calificaţi şi asimilaţi ‐ grupa majoră 7 (‐0,19 puncte procentuale), urmate de ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate ‐ grupa majoră 2, respectiv de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente ‐ grupa majoră 8 (‐0,17 puncte procentuale pentru fiecare în parte). În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, cele mai semnificative scăderi s‐au regăsit în aceleaşi grupe majore de ocupaţii, astfel: specialişti în diverse domenii de activitate ‐ grupa majoră 2 (‐1,5 mii locuri vacante), muncitori calificaţi şi asimilaţi ‐ grupa majoră 7 (‐1,3 mii locuri vacante), respectiv operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente ‐ grupa majoră 8 (‐0,9 mii locuri vacante). Singurele creşteri ale celor doi indicatori s‐au înregistrat pentru membrii corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori ‐ grupa majoră 1 (+0,05 puncte procentuale, respectiv +0,2 mii locuri vacante), respectiv tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic ‐ grupa majoră 3 (+0,01 puncte procentuale, respectiv +0,03 mii locuri vacante).


 

 

 

 

 


Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, cele mai relevante scăderi atât ale ratei cât şi ale numărului locurilor de muncă vacante s‐au regăsit în ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate ‐ grupa majoră 2 (‐0,41 puncte procentuale, respectiv ‐3,6 mii locuri vacante), urmate de cele de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente ‐ grupa majoră 8 (‐0,24 puncte procentuale, respectiv ‐1,2 mii locuri vacante). Singurele creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante s‐au observat în rândul ocupaţiilor de funcţionari administrativi ‐ grupa majoră 4 (+0,03 puncte procentuale), respectiv în cele de muncitori necalificaţi ‐ grupa majoră 9 (+0,02 puncte procentuale). În raport cu numărul locurilor de muncă vacante creşteri au înregistrat aceleaşi ocupaţii, astfel: +0,4 mii locuri vacante în rândul ocupaţiilor de muncitori necalificaţi ‐ grupa majoră 9, respectiv +0,3 mii locuri vacante în rândul ocupaţiilor de funcţionari administrativi ‐ grupa majoră 4.

Sursa: www.insse.ro

Următorul comunicat de presă referitor la locurile de muncă vacante (date anuale) va apărea la data de 30 martie 2018.