Președinte – Leonard BĂRĂSCU
  • Reprezintă Federația SANITAS în relațiile cu partenerii interni şi externi;
  • Reprezintă Federaţia SANITAS ca partener social în diferite organisme tripartite;
  • Reprezintă Federaţia SANITAS la negocierile naţionale ale Contractului Colectiv de Muncă;
  • Conduce și coordonează activitatea membrilor Biroului Operativ, lucrările Biroului Executiv, ale Consiliului National, ale Conferinței Naționale și ale Congresului;
  • Convoacă Biroul Operativ și Biroul Executiv în ședințele de lucru și Consiliul National în sesiune ordinară și extraordinară.
  • Acordă mandat scris de conducere în absența sa, prim-vicepreședintelui, iar în absența acestuia unui alt membru al Biroului Operativ și acordă mandate de reprezentare oricărui membru al organelor de conducere colective ale Federației;
  • Emite decizii pentru desfășurarea activității curente a Federației SANITAS și îndeplinește alte atribuții încredințate de organele superioare de conducere;
  • Este ales de Congres, prin vot secret, pe o perioada de 4 ani.

Prim-vicepreședinte
Iulian POPE

Vicepreședinte
Mircea CIOCAN

Vicepreședinte
Răzvan GAE

Vicepreședinte
Romeo SANDU

Secretar General
Claudia PETCU

Facebook