Începând cu 1 ianuarie 2019, toți angajații din Sănătate și Asistență socială vor beneficia de indemnizația de hrană

0
8782
dav

Potrivit dispozițiilor art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în perioada 2019 -2020, personalul din cadrul instituțiilor și autorităților publice beneficiază de indemnizația de hrană prevăzută la art. 18 din Legea -cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 18 alin. (1) din Legea-cadru, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *