REZULTATELE SONDAJULUI DE OPINIE privind modul în care sunt respectate drepturile angajaților din medicina preșcolară/școlară/universitară

0
2557

Federația SANITAS din România a realizat, în perioada 9 – 23 ianuarie 2020, un sondaj de opinie pentru a cunoaște punctele de vedere ale celor care lucrează nemijlocit în cabinetele de medicină preșcolară/școlară/universitară, referitoare la funcționarea sistemului și la respectarea drepturilor lor, în calitate de angajați.

Numărul mare de persoane care au răspuns la întrebări asigură un grad ridicat de acuratețe rezultatelor și concluziilor sondajului. Acesta a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național, format din 712 respondenți, angajați care lucrează în cabinetele de medicină preșcolară / școlară / universitară, în calitate de medici și asistenți medicali. Dintre aceștia, mai mult de jumătate (57,48%) s-au declarat membri SANITAS, 9,45% – membri ai altei organizații sindicale din domeniu, iar 33% fără apartenență sindicală.

Sondajul are  o marjă de eroare de plus/minus 3%. Instrumentul de colectare a datelor a fost un chestionar aplicat online, cu șapte întrebări de tip închis.

Menționăm că, potrivit statisticilor oficiale, există 4933 de angajați, la nivel național, în acest segment al sectorului medical. Vom publica, în trei episoade, rezultatele și concluziile sondajului, urmând ca acestea să fie aduse la cunoștința factorilor decidenți și utilizate în dialogul cu autoritățile pentru a găsi soluții de rezolvare a problemelor semnalate.

La întrebarea dacăexistă un Contract colectiv de muncă (CCM) aplicabil la nivelul cabinetului de medicină preșcolară/școlară/universitară în care vă desfășurați activitatea?” au fost obținute răspunsuri după cum urmează:

  • 16,81% dintre respondenți afirmă că nu există, în prezent, un Contract colectiv de muncă aplicabil, iar 18, 53% dintre respondenți nu știu să existe un astfel de document.
  • cei mai mulți, 35,83% afirmă că există un CCM aplicabil la nivelul cabinetului în care își desfășoară activitatea, acesta fiind, de fapt, Contractul colectiv al instituției de adminsitrație publică (primărie) căreia îi este subordonat respectivul cabinet, în timp ce doar 25,03% susțin că la baza contractului lor de muncă se află CCM-ul specific sectorului ”Sănătate”.

Așadar, numai 60,86% dintre angajații care lucrează în cabinetele de medicină preșcolară/școlară/universitară afirmă că sunt protejați de prevederile unui CCM. Cei mai mulți dintre ei, respectiv 35,83% dintre respondenți se află sub incidența unui contract colectiv ce nu are nimic comun cu sistemul public de sănătate, fiind valabil pentru toți angajații administrației publice locale. Această realitate îi pune în situația de a nu beneficia de prevederile mult mai generoase, existente în CCM-ul încheiat la nivelul sectorului public de sănătate.

În consecință, drepturile negociate pentru lucrătorii din sectorul sanitar se aplică doar pentru un sfert dintre angajații sistemului de medicină școlară (25,03%)!

Răspunsurile primite la următoarea întrebare, “Dacă există CCM la nivel de unitate, vă rugăm să specificați dacă acesta respectă prevederile Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Sector Bugetar <<Sănătate>> pentru perioada 2019 – 2020?” vine să confirme această stare de fapt.

Numai un sfert din numărul respondenților consideră că CCM-ul din unitățile în care sunt angajați respectă prevederile Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Sector Bugetar ”Sănătate” în vigoare; 37,36% consideră că nu este îndeplinită această condiție, iar un număr aproximativ egal de respondenți – 35,69% – nu au informațiile necesare pentru a susține o opinie în acest sens.

În concluzie, subordonarea cabinetelor școlare la autoritățile publice locale îngreunează mult aplicabilitatea CCM negociat la nivel de sector ”Sănătate” Acesta este, practic, înlocuit cu unul care are prevederi specifice sectorului ”Administrație publică” și nu domeniului Sănătății. Din această perspectivă, drepturi existente în CCM-ul specific sectorului ”Sănătate”, precum zilele suplimentare de concediu de odihnă, sporurile specifice de condiții de muncă, echipamente de protecție, etc., de care ar trebui să beneficieze lucrătorii din sistem, devin deziderate tot mai greu de atins pentru ei.

Federația Sanitas va veni cu propuneri concrete de ameliorare legislativă, pentru a soluționa aceste aspecte, după ce vom prezenta integral nemulțumirile semnalate prin prezentul sondaj de opinie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *