ORDINUL ministrului Sănătății și al președintelui C.N.A.S. nr. 539/437 din 31 martie 2020

0
2592

ORDIN pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, pentru prorogarea unor termene, și pentru stabilirea unor măsuri in domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

Publicat în M.O. partea I nr. 267 din 31 martie 2020

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *