Nu ai primit sporul pentru condiții deosebit de periculoase? SANITAS începe acțiunea în instanță pentru membrii săi!

0
4606

Sporul de 55 – 85% pentru condiții deosebit de periculoase

CE ESTE ACEST SPOR?

 • Este un spor reglementat de:
 • dispozițiile art. 7 alin. (1) lit. b) din Capitolul II, Anexa II a Legii nr. 153/2017 în acord cu care, în situații de epidemii deosebit de grave, personalul medical este îndrituit să primească un spor pentru condiții deosebit de periculoase „(…) de până la 85% din salariul de bază”, nivelul acestuia urmând a fi stabilit de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sistem sanitar;
 • dispozițiile din Anexa II lit. a punctele 1 și 9 din H.G. nr. 153/2018, în acord cu care personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebit de periculoase, respectiv participă efectiv la aplicarea măsurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave şi altele asemenea stabilite de Ministerul Sănătăţii beneficiază de un spor de la 55% până la 85% din salariul de bază.

CÂND SE ACORDĂ?

În situația unei epidemii deosebit de grave care, în opinia noastră, a fost recunoscută prin:

 • Declararea de către Organizația Mondială a Sănătății a pandemiei COVID-19 în data de 11 martie 2020.
 • Ordonanța de urgență nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei.
 • Instituirea de către Președintele României, la data de 16 martie 2020, a stării de urgență pentru o perioadă de 30 de zile, prin Decretul nr. 195/2020, măsură care a fost prelungită ulterior pentru alte 30 de zile prin Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020; măsura a dus la adoptatarea de către autoritățile cu atribuții a unei serii de măsuri specifice cu caracter restrictiv, mai ales în domeniul sanitar și în scopul limitării efectelor epidemiei.
 • Emiterea de către Ministerul Sănătății a Ordinului nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2.
 • Și alte documente legislative și măsuri caracteristice situațiilor epidemice grave.

CUI SE ACORDĂ?

 • Conform Anexei II lit. a punctele 1 și 9 din H.G. nr. 153/2018:
  • personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul direcțiilor de sănătate publică, al Institutului Național de Sănătate Publică și din cadrul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie care participă efectiv în aplicarea măsurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave și altele asemenea stabilite de Ministerul Sănătății și declarate prin ordin;
  • personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare care participă efectiv în aplicarea măsurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave și altele asemenea stabilite de Ministerul Sănătății și declarate prin ordin;
 • Personalului angajat în unitățile sanitare nominalizate în Ordinul M.S. 555/03.04.2020, cu modificările ulterioare.

DEMERSURILE FEDERAȚIEI SANITAS PENTRU ACORDAREA UNITARĂ ȘI ECHITABILĂ A ACESTUI SPOR!

LA NIVEL NAȚIONAL:

 • Am notificat Ministerul Sănătății să emită de urgență un Ordinul al Ministrului Sănătății prin care să fie declarată epidemia deosebit de gravă la nivel național, astfel cum prevăd dispozițiile Legii nr. 153/2017 și ale H.G. nr. 153/2018. În esență, Federația SANITAS a solicitat dlui Ministru Nelu Tătaru să procedeze la:
  • întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru ca întregul personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar să beneficieze de toate sporurile salariale, astfel cum acestea sunt reglementate de Legea nr. 153/2017 și H.G. nr. 153/2018;
  • acordarea sporului menționat mai sus începând cel târziu cu data de 11.03.2020, dată la care Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemia ca urmare a infectărilor masive cu virusul COVID 19;
 • Am notificat Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate să asigure finanțarea necesară acordării sporului în discuție pentru toți salariații;
 • Am chemat în judecată Ministerul Sănătății pentru obligarea acestuia la emiterea Ordinului de Ministru privind constatarea stării de epidemie la nivel național determinată de răspândirea virusului SARS-Cov-2, pentru ca personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare care participă efectiv în aplicarea măsurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave să beneficieze de toate sporurile salariale, astfel cum acestea sunt reglementate de Legea nr. 153/2017 și H.G. nr. 153/2018.

LA NIVEL LOCAL:

 • prin organizațiile membre (la nivel de județ/unitate) am transmis notificări unităților sanitare nominalizate prin Ordinul M.S. nr. 555/2020, prin intermediul cărora am solicitat să se constate îndeplinite condițiile pentru acordarea sporurilor prevăzute de normele legale, în contextul instituirii la nivel național a unor măsuri de excepție cauzate de epidemia COVID 19;
  • prin organizațiile membre am făcut presiuni pentru acordarea sporului pentru condiții deosebit de periculoase în toate unitățile sanitare în care sunt întrunite condițiile de acordare a acestuia;
  • prin organizațiile SANITAS de la nivelul unităților am negociat, acolo unde ordonatorul de credite a înțeles să acorde acest spor, procentul de spor acordat membrilor noștri de sindicat;
  • am contestat procesele-verbale încheiate ca urmare a controalelor Curții de Conturi, acolo unde acestea sancționau acordarea sporului în discuție.

STRATEGIA FEDERAȚIEI SANITAS, PE TERMEN SCURT , PENTRU ACORDAREA SPORULUI DE 55 – 85% TUTUROR SALARIAȚILOR CARE TREBUIE SĂ BENEFICIEZE DE ACESTA

 • Vom continua acțiunea de obligare, prin hotărârea instanței de judecată, a Ministrului Sănătății să emită Ordinului de Ministru privind constatarea stării de epidemie la nivel național.
 • Vom începe o acțiune de strângere de semnături, de la membrii noștri de sindicat care nu au beneficiat de acest spor, deși erau îndreptățiți să îl primească, prin care aceștia să mandateze SANITAS să obțină în instanțele de judecată hotărâri definitive de recuperare a acestui drept salarial neacordat!

CONCLUZIE:

În urma analizei la nivel național, Federația SANITAS a constatat că aproape jumătate din spitalele nominalizate pentru tratarea pacienților cu COVID-19 nu au acordat sporul de 55-85% până la acest moment.

Prin urmare, SANITAS declanșează acțiunea care va duce la chemarea în judecată a acestor unități sanitare pentru recuperarea drepturilor neacordate membrilor săi de sindicat!

Ești membru SANITAS?

Lucrezi într-o instituție care trebuie să îți acorde sporul de 55-85%, prevăzut de legislația în vigoare, dar nu a făcut-o?

Ia legătura cu liderul SANITAS din unitate și împuternicește-ne să te reprezentăm în instanță!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *