Comisia pentru medici a Federației Sanitas din România face apel la unitate!

0
2876

Comisia pentru medici a Federației SANITAS din România, analizând situația drepturilor salariale ale personalului angajat în sistemul de sănătate și asistență socială, constată următoarele:
• mult-așteptata Lege-cadru a salarizării bugetare nr. 153/2017 nu a oferit venituri corespunzătoare și echitabile TUTUROR categoriilor profesionale angajate în sistem;
• actele normative apărute ulterior, care ar fi trebuit să corecteze omisiunile și discrepanțele, nu fac decât să le accentueze și să sporească nemulțumirile angajaților;
• contrar promisiunilor, ianuarie 2019 nu a adus creșteri reale de venituri salariaților care urmau să beneficieze de acestea – conform Legii 153/2017, iar celor care au beneficiat de creșteri salariale în martie 2018, limitele impuse de O.U.G. 114/2018 le-au produs scăderi ale veniturilor;
• lipsa de echilibru în materie salarială indusă de legislația ultimilor doi ani afectează relațiile interumane, dezbină categoriile profesionale, scade resursa umană și afectează calitatea actului medical.

Comisia pentru medici face un apel către toate categoriile profesionale angajate – atât în sistemul de sănătate, cât și cel de asistență socială, să dea dovadă de unitate pentru susținerea revendicărilor Federației SANITAS:
1. Eliminarea din plafonul de 30% a indemnizaţiei de hrană şi a sporului pentru asigurarea continuităţii activităţii în unităţile sanitare şi de asistenţă socială.
2. Calcularea sporurilor şi a gărzilor la salariul de bază actual pentru toţi salariaţii din sistemul sanitar şi cel de asistenţă socială.
3. Asigurarea finanţării creşterilor salariale prin transfer de la bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.
4. Includerea contravalorii indemnizaţiilor pentru concediile de odihnă şi pentru concediile medicale în suma salariilor de bază de la nivelul ordonatorului de credite.
5. Eliminarea inechităţilor în ceea ce priveşte aplicarea Regulamentului de sporuri.
6. Corectarea inechităţilor din Legea 153/2017 şi includerea în Anexa II a tuturor categoriilor de personal din sănătate şi asistenţa socială.
7. Negocierea şi semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Sectorului – Sănătate. Activităţi sanitar-veterinare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *