Federația SANITAS cere autorităților competente măsuri urgente și complete pentru îmbunătățirea mediului de lucru din spitalele de psihiatrie

0
2035

La începutul acestei săptămâni, Federația SANITAS a organizat o întâlnire cu reprezentanții organizațiilor membre SANITAS din peste 150 de unități sanitare. O secțiune specială a fost organizată pentru spitalele de psihiatrie din România, pentru a discuta situația personalului angajat în aceste instituții și modalitățile de îmbunătățire a mediului de lucru.

Printre cei prezenți s-au aflat și delegații a trei dintre cele patru spitale ”de maximă siguranță”, care au adus în atenția participanților o multitudine de probleme legate de: necesarul de personal medical și administrativ (inclusiv personal de pază și protecție), resursele materiale și financiare ale instituțiilor medicale în cauză, salarizarea și sporurile angajaților, nevoia de pregătire a personalului medical pentru limitarea riscurilor de producere a unor evenimente similare celor petrecute recent la Săpoca; necesitatea aplicării unor reglementări speciale pentru aceste instituții.

În urma analizei situației din spitalele de psihiatrie, în general și, în particular, a celor ”pentru măsuri de siguranță”, Federația SANITAS, în calitate de organizație reprezentativă la nivel de sector de activitate „Sănătate. Activități sanitar-veterinare”, reunind toate categoriile de personal din aceste unități, solicită autorităților competente revizuirea legislației în vigoare și completarea acesteia în sensul:

  • modificării normativului de personal pentru spitalele de psihiatrie astfel  încât să se țină cont de condițiile specifice acestora și să se asigure diminuarea riscurilor atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical și auxiliar;
  • asigurării unei corecte finanțări a spitalelor de psihiatrie;
  • asigurării unui cadru legislativ optim pentru protecția reală a pacienților și a  personalului angajat.

În ceea ce privește spitalele de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță, solicitarile noastre sunt:

  • Asigurarea finanțării, în parteneriat cu Ministerul Justiției, a tuturor cazurilor internate prin hotărâre judecatorească, având în vedere faptul că aceste internări nu fac parte din planul național de paturi finanțat de Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate și necesită servicii specifice, altele decât cele medicale;
  • Încheierea de protocoale funcționale cu Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne care să garanteze asigurarea condițiilor de siguranță în incinta unităților sanitare și în timpul transportului pacienților, având în vedere faptul că, dincolo de titulatura spitalelor „de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță”, în prezent, în cele patru unități sanitare în cauză, nu există personal specializat pentru paza pacienților și pentru protecția personalului.
  • Aplicarea legislației salariale astfel încât personalul din aceste unități să poată beneficia de procentul maxim prevăzut pentru spitalele de psihiatrie, tinând cont de gradul ridicat de risc.

Federația SANITAS solicită, de asemenea, organizarea în regim de urgență a unei întâlniri la nivelul conducerii Ministerului Sănătății cu reprezentanți ai salariaților din spitalele de psihiatrie, pentru o analiză atentă și competentă a felului în care funcționează astăzi aceste unități și pentru identificarea de solutii optime și rapide pentru îmbunătățirea condițiilor existente.

Orice modificare legislativă inițiată de autorități fără consultarea celor direct implicați în munca cu pacienții bolnavi psihic, instituționalizați în România, va fi cu siguranță incompletă și nu va putea asigura funcționarea în siguranță a acestor instituții.

Biroul Operativ al Federației SANITAS din România

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *