Alt guvern, aceleași obiceiuri!

0
9379

A apărut O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Pentru personalul din sănătate și asistență socială aceasta prevede:

  1. “(2) Începând cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar / solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.”

Ceea ce înseamnă că toate sporurile din sănătate și asistență socială rămân, de fapt, la nivelul lunii decembrie 2018:

  • Sporul de 15% pentru lucrul în ture se calculează în continuare la salariul din ianuarie 2018;
  • Sporul pentru asigurarea continuității (100% pentru orele lucrate sâmbătă, duminică și sărbători legale) se calculează și în anul 2020 la salariul din ianuarie 2018;
  • Plata gărzilor suplimentare se face raportat la tariful orar din ianuarie 2018;
  • Pentru salariații care nu au beneficiat de creșterea salarială la nivelul anului 2022 (farmaciști, psihologi, biologi, kinetoterapeuți, asistenți sociali, infirmieri, brancardieri etc.), sporul pentru condiții de muncă se stabilește în continuare prin raportare la salariul din ianuarie 2018.

Federația SANITAS a solicitat Guvernului și ministerelor de resort ELIMINAREA ACESTEI INECHITĂȚI la începutul lunii decembrie 2019 – documentele pot fi consultate aici (adresa nr. 16497/5.12.2019, adresa nr. 2306 din 11.12. 2019)

Guvernul nu a reglementat situația instituțiilor publice care în anul 2018 nu au acordat sporul pentru condiții de muncă fie din lipsa bugetului, fie din lipsa buletinelor de determinare, mai ales pentru instituțiile din asistență socială, deși Federația SANITAS a solicitat acest lucru Ministerului Muncii la începutul lunii decembrie 2019 – documentul poate fi consultat aici (adresa nr. 854/3.12.2019):

2. ”Prin derogare de la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, valoarea indemnizației de hrană se menține la nivelul din anul 2019.”

Pentru angajații din sănătate se menține pierderea generată de înlocuirea tichetelor de masă cu indemnizația de hrană și supraimpozitarea acesteia din urmă!

În anul 2017, tichetele de maăa aveau o valoare netă de 270 lei/lună (20 de tichete X 15 lei = 300 lei, impozitat cu 10%). Începând cu 1 ianuarie 2018, indemnizația de hrană, raportată la salariul minim pe economie (2080 lei x 2 :12= 347 lei/lună, impozitată cu 41,5%), a avut o valoare neta de 203 lei/lună.

Prin înghețarea indemnizației de hrană la nivelul anului 2019, deși salariul minim pentru 2020 a crescut la 2230 lei, salariații din sănătate pierd 15 lei lunar!”

3. Art. III. – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ocuparea prin detașare a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art.2 alin. (10) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice…se poate realiza numai cu personal angajat în instituții și autorități publice.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detașările care nu întrunesc condițiile prevăzute la alin. (1) încetează de drept.”

Așadar, începând de astăzi, 9 ianuarie 2020, sunt interzise detașările din sistemul privat în sistemul public, iar cele existente încetează de drept.

4. Guvernul a renunțat la interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sistemul public.

OUG nr. 1/2020 poate fi consultată aici:

Demersurile Federatiei SANITAS pot fi consultate aici:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *