INFORMARE privind întâlnirea de lucru dintre reprezentanții Federației SANITAS și doamna Mădălina Turza – Președinte al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

0
6551

O delegație constituită preponderent din membri ai Comisiei de Asistență Socială a Federației SANITAS din România s-a întâlnit în cursul zilei de ieri, 22 ianuarie 2020, cu reprezentanții Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții din cadrul Ministerului Muncii. Discuțiile s-au purtat ca urmare a întâlnirii avute la data de 03 decembrie 2019 de Biroul Operativ al Federaţiei Sanitas cu doamna Violeta Alexandru – Ministrul Muncii și Protecției Sociale.

Discuțiile au avut ca obiectiv principal cunoașterea orientării noului Guvern în privința sectorului de Asistență Socială, viziunea asupra punerii în practică a O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Deoarece în mass-media au apărut informații potrivit cărora preocuparea Guvernului este de a externaliza serviciile de asistență socială către furnizori privați, îngrijorarea salariaților s-a accentuat în ultima perioadă, ceea ce impunea lămurirea unor aspecte.

În urma întâlnirii avute vă prezentăm direcţiile viitoare asumate de preşedintele Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții:

– Angajamentele asumate de țara noastră în 2007 privind dezinstituționalizarea beneficiarilor din serviciile de asistență socială trebuie puse în aplicare. Termenul de reorganizare al centrelor rezidențiale cu un număr mai mare de 50 de beneficiari este 1 ianuarie 2021. Parte dintre beneficiarii centrelor rezidențiale mari, care azi depășesc 50 beneficiari, vor trebui redistribuiți în servicii alternative, care să se apropie de confortul casnic al persoanelor, după evaluarea prealabilă a tuturor beneficiarilor.

Această obligație revine în sarcina D.G.A.S.P.C.-urilor. Pentru reorganizarea serviciilor acestea  au posibilitatea formulării de cereri de finanțare prin PIN. În situațiile punctuale, unde măsurile luate de către D.G.A.S.P.C.-uri nu vor fi suficiente pentru soluționarea obiectivului de dezinstituționalizare, acestea vor putea apela la furnizori privați de servicii sociale (constituiți sub formă de O.N.G., Societăți comerciale etc.).

Aceşti furnizori vor veni în completarea serviciului public și doar acolo unde se impune acest lucru. Serviciile private vor trebui să ofere condiții cel puțin similare cu cele din sectorul public, inclusiv din perspectiva normativului de personal şi a salarizării acestuia. Reprezentantul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, doamna Mădălina Turza, și-a manifestat acordul pentru semnarea unui protocol de colaborare între Federația SANITAS și A.N.D.P.D.C.A. pentru monitorizarea procesului de dezinstituționalizare, acord care să poată fi extins la nivelul fiecărui județ între reprezentanții sindicatelor SANITAS din teritoriu și D.G.A.S.P.C.- uri. Prin acest acord urmărim monitorizarea evaluărilor efectuate beneficiarilor, stadiul proiectelor ce au ca obiectiv încadrarea serviciilor sociale rezidențiale, în acord cu principiile O.U.G. nr. 69/2018, supravegherea eventualelor externalizări de servicii pentru beneficiari.

Ca urmare a acestor declarații de intenții venite din partea doamnei președinte Mădălina Turza, delegația SANITAS a solicitat discutarea câtorva situații particulare rezultate din consultările purtate anterior cu membrii Consiliului Naţional și cei ai Comisiei de Asistență socială.

  1. Situaţia particulară a angajaţilor din asistenţa socială care nu au beneficiat de sporul pentru condiţii de muncă în anul 2018 şi care în condiţiile apariţiei O.U.G. nr. 114/2018, iar ulterior al OUG nr. 1/2020, nu au putut beneficia de acesta nici în anul 2019, nici în 2020, fiind obligaţi să se adreseze instanţelor de judecată. Au fost indicate județele aflate în această situație și s-a cerut sprijinul pentru soluționarea pe cale de exceptare de la aplicarea OUG 1/2020 a personalului din Asistenţa Socială care își desfășoară activitatea în aceste județe. A fost reținută această temă.

2. a) Modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prin introducerea tuturor categoriilor de personal care lucrează în Sănătate şi Asistenţă Socială în Anexa II a Legii cadru nr. 153/2017, inclusiv a personalului cu funcţii comune mai multor familii ocupaţionale.

b.) Reglementarea în mod unitar a situației personalului propriu din cadrul D.G.A.S.P.C.-urilor a cărui majorare salarială a fost acordată în baza art. 11 din Legea 153/2017. O situația specială o reprezintă salariații din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Argeș, unde Curtea de Conturi, în urma controlului, a dispus reîncadrarea personalului conform art. 38 și a stabilit sume imense de restituit în sarcina salariaților. Această problemă face în prezent obiectul unui litigiu aflat în instanță, dar se cere o poziție fermă a Ministerului Muncii, pe de o parte pentru a se reglementa unitar salarizarea fără diferențieri de la județ la județ, iar pe de altă parte pentru a se evita pe viitor astfel de situații. Am propus concret adoptarea unei poziții oficiale din partea Guvernului în contextul în care încadrările pe baza art. 11 au fost dispuse în baza recomandărilor Ministerului Muncii. A fost  depus un  material adițional care privește situația de la Argeș.

c.) Reașezarea salariilor de baza ale Şefilor de centre pe coeficienți de ierarhizare în comparaţie cu şefii de servicii din D.G.A.S.P.C. pe principiul responsabilităţii şi valorii muncii.

3. Elaborarea şi aprobarea unor noi standarde de cost pentru toate tipurile de servicii sociale acordate în sistemul de stat, în concordanţă cu realităţile actuale ale sistemului. Acest lucru este în curs de rezolvare. Deja noile Standarde de cost pentru toate tipurile de servicii sociale se află în transparență decizională pe pagina Ministerului Muncii.

4. a) Elaborarea unui sistem eficient de protecţie a angajaţilor din asistenţa socială faţă de agresiunile de la locul de muncă. Privitor la această revendicare, au fost identificate deja două posibile căi de acțiune:

– Perfecționarea întregului personal printr-un program național conferit prin POCA. Deja au avut loc prime discuții cu Ministerul Fondurilor Europene pentru elaborarea unei linii de finanțare în cadrul acestui ciclu financiar, în vederea îmbunătățirii competențelor personalului de a gestiona situațiile de criză;

    –  Elaborarea unui normativ de personal cu o normare care să se apropie de situaţia celorlalte ţări europene, pentru combaterea deficitului de personal din sistemul de asistență sociala.

5. Crearea unui grup mixt de lucru între partenerii sociali pentru identificarea soluţiilor pentru problemele specifice sectorului de Asistenţă socială. Instituirea unui cadru de lucru pentru toate D.G.A.S.P.C.-urile, care să includă consultările permanente cu partenerii sociali. Acest   lucru a fost convenit, urmând ca, în următoarele zile, membrii comisiei de asistență socială să înainteze draftul de protocol către Autoritate, iar forma lui convenită sa fie semnată în viitorul apropiat.

6. Negocierea și semnarea unui Contract Colectiv de Muncă la nivel de sector de activitate Asistență Socială. În principiu nu există rezerve din partea Autorității pe tema CCM, însă acest lucru va trebui rediscutat cu conducerea Ministerului.

Urmează ca în următoarele zile părțile să se informeze reciproc cu privire la  evoluția celor semnalate, după ce doamna Președinte va armoniza punctele sale de vedere cu cele ale doamnei Ministru.

Biroul Operativ al Federaţiei SANITAS

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *