Informare: O nouă rundă de consultări la Ministerul Sănătății

0
2249

Miercuri, 21 martie 2018, de la ora 17.30 a avut loc o nouă rundă de consultări iniţiate de către Ministrul Sănătaţii, dna Sorina Pintea, cu Federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate. Federaţia Sanitas a solicitat în continuare eliminarea anexei 10 din cadrul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr.153/2017 precum şi condiţiile de acordare a acestuia. Propunerea a fost susţinută de către întreaga parte sindicală şi acceptată într-un final de reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.
Astfel, Regulamentul de sporuri cu anexele 1- 9 va fi emis la următoarea şedinţă de guvern, acesta fiind avizat în cursul acestei dimineţi şi de Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Sănătăţii.
Totodată, Guvernul va abilita Ministerul Sănătăţii să emită Ordin de reglementare tranzitorie a sporurilor pentru anul 2018.
În acest context, au fost convenite câteva principii:
– Menţinerea sporurilor pentru categoriile profesionale care nu beneficiază de modificarea încadrărilor de bază cu începere de la 1 martie 2018 şi reglementarea cuantumului sporurilor pentru categoriile de salariaţi care beneficiază de creşteri salariale, prin Ordin de ministru, tranzitoriu pentru 2018;
– Stabilirea sporurilor pentru specialităţile nou introduse în Legea nr. 153/2017 şi în regulamentul de sporuri, precum şi pentru specialităţile care beneficiază de modificarea procentului de spor acordat conform Legii 153/2017;
– Acordarea sporurilor în cuantum egal sau apropiat pentru toate categoriile de asistenţi medicali, indiferent de nivelul studiilor (SS,SSD,PL).

Dată fiind urgenţa adoptării regulamentului de sporuri, a cărui lipsă ar duce la dinamitarea întregului sistem de salarizare după data de 1 aprilie când trebuie calculate şi plătite efectiv salariile aferente lunii martie, şi până la eliminarea printr-un viitor act normativ a pragului legal de 30% al sporurilor la nivel de ordonator principal de credite, au fost identificate două noi mecanisme de compensare, tranzitorii pentru anul 2018:

– Pentru unităţile care se încadrează în prevederile art 25, diferenţa dintre cuantumul sporurilor stabilit la nivel minimal prin Ordin de ministru şi cuantumul determinat procentual în funcţie de salariul de bază avut, se poate suporta din veniturile proprii realizate care pot fi şi din contractul cu casa de asigurări de sănătate.
– Pentru unităţile care depăşesc pragul de 30% la nivel de ordonator principal de credite, pot fi acordate stimulente financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe economie, din veniturile proprii, fără a depăşi diferenţa dintre cuantumul sporurilor stabilit la nivel minimal prin Ordin de ministru şi sporul determinat procentual în funcţie de noul salariu de bază avut.

Federaţia SANITAS a reiterat în discuţiile de ieri două dintre solicitările organizaţiei noastre, nenegociabile:
– Acordarea drepturilor salariale prevăzute în Legea 153/2017 şi pentru moașe, surori medicale și tehnicieni de radiologie, funcţii similare celei de asistent medical;
– Acordarea drepturilor salariale prevăzute în Legea 153/2017 şi pentru medicii şi asistenţii medicali care ocupă funcţii de şef secţie, şef laborator şi altele similare, şef ambulatoriu de specialitate, director medical, director de ingrijiri.
Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea s-a angajat să găsească soluţia optimă pentru rezolvarea acestor solicitări considerându-le “greşeli materiale”.

BIROUL OPERATIV al Federaţiei SANITAS

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *