INFORMARE privind întâlnirea dintre Biroul Operativ al Federatiei Sanitas din Romania si doamna Violeta Alexandru – Ministrul Muncii și Justiției Sociale, din data de 03.12.2019

0
10111

Fiind prima întâlnire a reprezentaților SANITAS cu noua conducere a ministerului, am convenit că vom susține un dialog social real bazat pe principiul recunoașterii reciproce și al corectei informări în tot ceea ce privește relațiile de muncă.

Cele mai importante teme abordate au fost:

1.Acordarea creşterilor salariale începând cu 1 ianuarie 2020 aşa cum sunt prevăzute de Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Având în vedere discuțiile contradictorii din spațiul public privind acordarea creșterilor salariale așa  cum sunt prevăzute de Legea 153/2017, Federația SANITAS a considerat necesar ca primul punct al discuției să fie pe această temă. Doamna Ministru ne-a asigurat că Guvernul actual NU intenționează să emită acte normative care ar amâna creșterile salariale de la 1 ianuarie 2020.

2.Raportarea tuturor sporurilor la salariul aflat în plată

  1. Sporul pentru condiţii de muncă. OUG 114/2018 a dus la acordarea acestui spor în mod discriminatoriu pentru mai multe categorii profesionale din sănătate și asistență socială. Pe această temă, Federația SANITAS a depus cu ocazia întâlnirii un material prin care a solicitat, cu argumente solide, corectarea acestor inechități.Documentul poate fi consultat pe site-ul Federației.
  2. Sporul pentru asigurarea continuităţii, sporul de tură şi sporul pentru gărzi suplimentare.
  3. Plata pentru gărzile suplimentare raportată la tariful orar actual.
  4. Sporul pentru condiții de muncă în asistența socială. Federația SANITAS va depune un document cu toate instituțiile care nu au acordat în decursul anului 2019 sporul pentru condițiile de muncă cel puțin la nivelul minim prevăzut de HG 153/2018. Totodată am solicitat ministerului identificarea unei soluții legale pentru îndreptarea acestei erori.

Actuala conducere a Ministerului Muncii analizează situația salarizării din sistemul bugetar și face inventarul tuturor inechităților. Situațiile precizate vor face obiectul unui studiu de impact financiar în colaborare cu Ministerul de Finanțe.

3.Translatarea personalului tehnico administrativ din anexa VIII  în anexa II a Legii salarizării rămâne un deziderat important al Federației SANITAS atât pentru Sănătate cât și pentru Asistență socială și urmează să fie discutat, în concret, la următoarele întâlniri.

4.Asigurarea dreptului la concediul de odihnă plătit pentru toţi salariaţii din sectorul bugetar, indiferent dacă se află în situația de a cumula două sau mai multe funcţii,prin abrogarea expresă a Hotărârii de Guvern nr. 250/1992. Se cunoaște problema H.G.R. nr. 250/1992 precum și încercările de modificare ale acesteia. După expunerea problemelor pe care le generează această reglementare, mai ales în rândul salariaților care cumulează două sau mai multe contracte individuale de muncă în sectorul public dar și pentru cadrele universitare care beneficiază de integrare clinică s-a înțeles necesitatea revenirii asupra ei. Va fi reluat procesul de avizare interministerială, deoarece aceste avize nu mai sunt valabile, urmând a se face noi consultări cu partenerii sociali.

Pe acest subiect, Federația SANITAS a depus deja un document prin care solicită abrogarea/modificarea H.G.R. 250/1992.

5. Garantarea locurilor de muncă pentru toţi angajaţii din sectorul de activitate „Asistenţă socială”, în contextul reorganizării impuse de O.U.G. nr. 69/2018. Reorganizarea serviciilor sociale astfel încât să nu mai existe centre pentru adulți cu un număr mai mare de 50 de beneficiari va continua. Este angajamentul statului român, asumat la integrarea în UE în 2007. Așadar procesul va continua cu reevaluarea beneficiarilor și gruparea lor pe centrele specializate, părțile convenind că acest lucru se va întâmpla cu permanenta consultare a partenerilor sociali, astfel încât profesionoștii din sistem să își păstreze locurile de muncă.

6. Elaborarea şi aprobarea unor noi standarde de cost pentru toate tipurile de servicii sociale acordate în sistemul de stat, în concordanţă cu realităţile actuale ale sistemului. Se va relua avizarea standardelor de cost care au facut obiectul reglementărilor inițiate de vechiul Guvern. S-a apreciat că aceste standarde, elaborate de minister sunt bune și corespunzătoare, dar vechiul demers nu mai poate fi continuat datorită faptului că avizele interministeriale și-au pierdut valabilitatea. Reluarea acestor standarde se va face cu consultarea partenerilor sociali.

7.Elaborarea unui sistem eficient de protecţie a angajaţilor din asistenţa socială faţă de agresiunile de la locul de muncă.

La propunerea Federației SANITAS, Ministerul Muncii a acceptat necesitatea implementării unui set de măsuri concrete care să asigure o mai bună protecție a lucrătorilor din asistență socială față de agresiunile la locul de muncă.

În acest sens, au fost identificate câteva mijloace imediate de acțiune. În primul rând evaluarea și gruparea beneficiarilor în centre pe tipuri de afecțiuni; această măsură ar permite normarea de personal suficient, în funcție de complexitatea problematicii. În al doilea rând, instruirea personalului de îngrijire angajat în aceste centre, instruire care trebuie să înceapă imediat pentru a ne asigura că își vor însuși modalitățile moderne de acțiune în situații de criză. Doamna ministru are în vedere o discuție cu Ministerul Fondurilor Europene pentru deschiderea unei linii de finanțare pe această temă, deoarece este de importanță vitală. De altfel, s-a convenit ca în zilele imediat următoare să aibă loc schimburi de informații pentru conturarea acestei strategii.

8.Crearea unui grup mixt de lucru între partenerii sociali pentru identificarea soluţiilor la problemele specifice sectorului de Asistenţă socială. Autoritatea desemnată să răspundă de  coordonarea activităților de Asistență Socială din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale este Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Deficiențe, Adopții și Copii (ANDPDAC) organism rezultat din comasarea celor două autorități din trecut, respectiv ANPC și ANPH. Această nouă structură este în subordonarea d-nei Mădălina Turza – Secretar de Stat. Având în vedere faptul că există un singur organism de coordonare pentru asistența socială la nivel de minister, am formulat propunerea de a negocia și semna un Contract Colectiv de Muncă la nivel de sector Asistență socială împreună cu ceilalți parteneri sociali. A rămas propunerea în studiu, iar Federația SANITAS urmează să formuleze și să depună și în scris această solicitare, în cursul zilelor următoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *