ITUC si ETUC denunță măsurile de austeritate din România, negarea dialogului social și amenințările de discriminare sindicală

0
2684

Scrisoare adresată premierului României și transmisă, în copie, președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului și ministrului Muncii

Stimate Domnule Prim-Ministru,

Scriem în numele ITUC (Confederaţia Sindicală Internaţională) și al ETUC (Confederaţia Europeană a Sindicatelor) pentru a denunța adoptarea măsurilor de austeritate de către guvernul dumneavoastră în bugetul  pentru anul 2021, fără a vă angaja în dialog social, precum  și actele de  discriminare sindicală  emise de dumneavoastră la 26 februarie și 3 martie 2021.

Suntem informați de către cei patru afiliați ai noștri din țara dumneavoastră că guvernul dumneavoastră – prin ordonanţă de urgență, fără consultarea Consiliulului Naţional Tripartit pentru Dialog Social – a adoptat Bugetul de stat 2021 care presupune tăieri din finanţarea sectoarelor sănătate şi educaţie în plină pandemie COVID-19.

Mai mult, menționăm declarațiile antisindicale emise de dumneavoastră cu scopul de a interfera cu democrația internă sindicală și amenințarea de a schimba prin oronanţă încasarea cotizațiilor sindicale prin modificarea articolului 24 (1), Legea 62/2011 și de a impune resticţii la dreptul la grevă şi proteste.

Remarcăm, de asemenea, recentele acțiuni de protest justificat întreprinse de lucrătorii din ţara dumneavoastră împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului dumneavoastră, care urmăresc menținerea salariului minim printre cele mai mici din UE. Acum  după peste un deceniu,  negocierea colectivă la nivel sectorial  şi naţional este încă suspendată  şi negocierea la nivel de unitate este sever obstrucţionată.  Absenţa negocierii colective la nivel sectorial în toți acești ani a împins toate salariile sectoriale către minimul legal, un nivel care nu permite lucrătorilor un salariu decent. Măsurile antisociale adoptate de guvernul dumneavoastră vor creşte sărăcia şi inegalitatea socială și sunt concepute să mențină România ca o sursă de forță de muncă ieftină pentru UE, ceea ce duce la dumping social în Europa, salarii de sărăcie și exod de creiere din România.

Domnule Prim-Ministru,  România este membru al UE și membru al Organizației Internaționale a Muncii (ILO), deci este obligată să respecte dreptul intern, legislația UE și dreptul internațional al muncii, asigurând respectarea deplină a drepturilor şi libertăților lucrătorilor,  în special, Carta socială europeană revizuită și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.   

Mai mult, România trebuie să respecte articolul 3 din Convenția OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare, 1948 (nr. 87), care prevede că „Organizațiile lucratorilor și cele patronale vor avea dreptul să își întocmească statutele și normele, să își aleagă reprezentanții în deplină libertate, să își organizeze administrația și activitățile și să își formuleze programele. Autoritățile publice se vor abține de la orice ingerință care ar restricționa acest drept sau ar împiedica exercitarea legală a acestuia.”

În urma declinului continuu al dialogului social și al drepturilor lucrătorilor în țară, ITUC și-a exprimat anterior susținerea deplină a sindicatelor din  România prin aderarea la o plângere formală către OIM, la data de 16 iulie 2018, pentru încălcări repetate ale Convenției privind dreptul de organizare și negociere colectivă, 1949 (nr. 98), de către România.

Rugăm guvernul să oprească imixtiunea  în administrația sindicală, inclusiv alegerea liderilor, mandatul acestora, colectarea cotizațiilor sindicale și drepturile lor de a se angaja în acțiuni de protest. Guvernul dumneavoastră trebuie să îmbrățișeze principiile dialogului social și să colaboreze cu partenerii  sociali pentru a aborda problemele ridicate de protestatari și reprezentanții acestora. Actele de atac plănuite de guvernul dumneavoastră împotriva mișcării sindicale vor fi contraproductive și nu vor rezolva problemele socio-economice ale țării.

ITUC şi ETUC vor continua să monitorizeze orice evoluţie în această problemă şi nu vor ezita să ia măsuri suplimentare, după cum este necesar.

          Așteptăm răspunsul dumneavoastră.

Sharan Burrow, Secretar general ITUC

Luca Visentini, Secretar general ETUC și PERC

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *