Sub masca rezolvării problemelor din sănătate, guvernul încalcă legea și regulile elementare ale dialogului social

0
2785

Întâlnirea din 23 aprilie, dintre premierul României, miniștrii Sorina Pintea, Olguța
Vasilescu, Eugen Teodorovici și managerii spitalelor din România a fost una dezamăgitoare
pentru situația angajaților din sănătate.

Rezultatul acestei discuții trebuia să fie un set de soluții pentru rezolvarea
inechităților generate de aplicarea Legii 153/2017 și a noului Regulament de sporuri.
Aflăm, cu indignare, că decidenții au hotărât CONSTITUIREA UNOR GRUPURI DE
LUCRU care să găsească, în perioada următoare, aceste soluții; adică avem de-a face cu o
tergiversare nepermisă a stării de confuzie și de nemulțumire deja existente în sistemul
sanitar.

De asemenea, suntem surprinși să auzim că intenția părții guvernamentale este să
excludă reprezentanții sindicatelor din discuțiile ce vor urma, privind aplicarea legislației
salarizării. Atragem atenția, domnilor guvernanți, că această decizie este nu numai una care pune în pericol dialogul social pe termen mediu și lung; este și O ÎNCĂLCARE A LEGII.
Vă reamintim prevederile Legii nr. 153/2017, Anexa II, Capitolul 2, Art. 3, alin. (4):
”Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) şi (3) se aprobă trimestrial de comitetul
director, după consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate
sau a reprezentanţilor angajaţilor.”

Totul, coroborat cu art. 12 și 13 din Regulamentul de sporuri (HG 153/2018): ” Art. 12, alin
(1). Nominalizarea personalului care beneficiază de spor pe locuri de muncă, categoriile de
personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare se stabilesc de
ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor reprezentative la nivel de
unitate/sindicatelor afiliate la o federaţie reprezentativă pe grup de unităţi/sector sau, după
caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din prezentul regulament-cadru.
Art. 13. Sporurile prevăzute în anexele la prezentul regulament-cadru se acordă cu
încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal aprobate prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli, cu avizul sindicatelor reprezentative la nivel de unitate/sindicatelor afiliate la o federaţie reprezentativă pe grup de unităţi/sector sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.”

Insistența guvernanților de a demonstra, în pofida realității, că noile reglementări
salariale sunt foarte bune, precum și modul manipulator în care încearcă să transfere
asupra sindicatelor vinovăția pentru degringolada din sistem confirmă că actuala putere se
află în imposibilitatea de a corecta greșelile făcute în elaborarea legii salarizării.
Auzim din nou aceleași declarații ale unuia dintre miniștri, care continuă să comunice
public indiferența Guvernului față de decizia sindicală de a declanșa greva pentru apărarea
drepturilor angajaților din sănătate și asistență socială.

Federația noastră a atras în permanență atenția că aplicarea legislației salarizării în
forma actuală va dinamita sistemul sanitar și de asistență socială. Sanitas a amânat, până
în acest moment, formele radicale de protest, crezând în bunele intenții ale guvernanților și
sperând că la masa negocierilor vom putea, împreună, să găsim o modalitate echitabilă de
a apăra drepturile membrilor noștri. Este, poate singura noastră ”vină”, pe care o vom
corecta începând din această săptămână: miting în 26 aprilie, 7 mai – grevă de avertisment; 11 mai – grevă generală.

Biroul Operativ al Federației SANITAS din România

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *