Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăția în parteneriat cu trei federații sindicale naționale implementează proiectul ”UNI.ON – Consolidarea dialogului social prin dezvoltarea capacității organizaționale a sindicatelor de adaptare la noile provocări din piața muncii”

0
587

C.N.S.L.R.-Frăția, în parteneriat cu Federația Sindicatelor Libere și Independente ”Petrol – Energie”, Federația Sindicatelor Gaz România și Federația SANITAS din România  implementează, în perioada 1 februarie 2024 – 31 ianuarie 2029, proiectul ”UNI.ON – Consolidarea dialogului social prin dezvoltarea capacității organizaționale a sindicatelor de adaptare la noile provocări din piața muncii” (cod MySMIS 312055), finanțat din Fondul Social European Plus (FSE+) prin Programul Operațional Educație și Ocupare 2021 – 2027.

Proiectul răspunde astfel nevoii de modernizare a instituțiilor și a serviciilor pieței muncii prin consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare.

Obiectivul principal al proiectului este cel de a consolida capacitatea organizațională a celor patru organizații sindicale și a membrilor acestora, în calitatea lor de parteneri sociali, de a crește rolul dialogului social și de a contribui astfel la dezvoltarea pieței muncii.

”Avem nevoie în România de o piață a muncii flexibilă și anticipativă, care să sprijine o corelare cât mai bună a cererii și a ofertei de muncă și în același timp să poată să anticipeze și să evalueze necesitățile în materie de competențe specifice unei forțe de muncă adaptabile, orientată către rezultate și pregătită să facă față unui mediu în continuă schimbare. Acest proces nu poate să se desfășoare fără o participare directă și consistentă a federațiilor și confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național și sectorial la construirea politicilor publice care vizează piața muncii, printr-un dialog social consistent și continuu”, a declarat Leonard Bărăscu, președintele C.N.S.L.R.- Frăția, la semnarea contractului de finanțare a acestui proiect. 

În urma implementării proiectului:

  • cel puțin nouă organizații sindicale naționale, având calitatea de parteneri sociali, își vor consolida capacitatea organizațională în procesul de implementare a dialogului social a activităților specifice pieței muncii;
  • vor fi realizate în fiecare an de proiect studii și analize care vizează aspecte esențiale ale pieței muncii și ale funcționării dialogului social național și sectorial în România: evoluții ale principalilor indicatori economici privind forța de muncă, condiții de muncă, organizarea muncii, negocieri colective, contracte colective de muncă etc.;
  • vor fi puse la dispoziția organizațiilor sindicale și a membrilor acestora o serie de servicii dedicate: de informare și consiliere în domeniul dialogului social și al relațiilor de muncă, de asistență în procesul de negociere colectivă, de formare și de instruire;
  • în cei cinci ani de proiect se va derula un program de pregătire cu peste 600 de evenimente de formare – cursuri, workshop-uri, seminarii etc. – în domeniul dialogului social și al negocierilor colective, pentru un grup – țintă de cel puțin 500 de membri de sindicat. Dintre aceștia, minimum 100 vor face parte din categoria de vârstă 18-35 de ani cel puțin 20% vor fi femei;
  • se va construi un nucleu de specialiști pregătiți pentru a veni în sprijinul organizațiilor membre ale Parteneriatului care implementează proiectul. Aceștia vor avea competențele necesare pentru a asista și susține organizațiile sindicale în procesul de negociere colectivă;
  • se vor derula la nivel național campanii de informare și conștientizare a publicului cu privire la rolul și importanța dialogului social și a implicării partenerilor sociali în crearea și consolidarea unor mecanisme eficiente care să contribuie la dezvoltarea pieței muncii. La finalul proiectului, partenerii sociali naționali vor semna ”Pactul pentru Muncă și Plată Decentă”, document care va confirma interesul și implicarea acestora în consolidarea unei piețe a muncii mai favorabilă angajaților.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 37.219.914,55 lei, din care 76,4% (28.437.687,35 lei) reprezintă suma eligibilă nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană, restul de 23,6% fiind suma eligibilă nerambursabilă provenită din bugetul național.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *